Ansioluettelo

Teologian maisteri, Helsingin yliopisto

Pro Gradu- tutkielmassani tarkastelin Suomen seurakuntien historiaa ja keskiaikaisia kirkkorakennuksia sekä pyhimyskulttia.

Pääaine: kirkkohistoria

Muut aineet: ekumeniikka, kirkkososiologia, missiologia

 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto,
Palvelumuotoilija (Service designer)

 

Ylioppilas, Leppävaaran lukio

 

Täydentävä koulutus

Yritysviestinnän perusteet,  Aalto yliopisto

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Pastoraalitutkinto

Johtamisen perusteet ja Johtajuus organisaatiossa, Aalto Yliopisto

Sosiologian perusopinnot, Tukholman yliopisto

Kirkkohistorian opintoja, Uppsalan yliopisto

Lähetystyön esikoulutus kurssi, Suomen Lähetysseura ja Helsingin kristillinen opisto

Yleisen historian ja arkeologian opintoja, Helsingin yliopisto

 Carrols Trainer I & II kurssit

 

TYÖKOKEMUS

Nykyinen työnantaja

Vantaan seurakuntayhtymä/ Rekolan seurakunta, seurakuntapastori

Seurakuntapastorin virka: sanan ja sakramenttien oikea toimittaminen, rippikoulutyö sekä muut seurakunnalliset tehtävät. Vastuualueet: lapsi- ja perhetyö, varhaisnuorisotyö, koulutyö

Vantaan seurakuntayhtymä/ Rekolan seurakunta,  vs. lapsityönohjaaja

Lähiesimiestehtävät: Toimii lastenohjaajien esimiehenä, varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu seurakunnan laaja-alaisen kasvatus- ja perhetyön sekä jumalanpalveluselämän toteuttamiseen.

 

Edelliset työnantajat

Pornaisten seurakunta, vt. kirkkoherra

Seurakunnan toiminnan johtaminen, kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimiminen, kirkkovaltuuston kokouksiin osallistuminen, tiedotusvastuu, verkostoituminen ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa

Vantaan seurakuntayhtymä, Rekolan seurakunta, seurakuntapastori

Seurakuntapastorin virka: sanan ja sakramenttien oikea toimittaminen, rippikoulutyö sekä muut seurakunnalliset tehtävät. Vastuualueet: lapsi- ja perhetyö, varhaisnuorisotyö ja koulutyö.

Porin seurakuntayhtymä, Keski-Porin seurakunta, seurakuntapastori

Seurakuntapastorin virka: sanan ja sakramenttien oikea toimittaminen, rippikoulutyö sekä muut seurakunnalliset tehtävät. Pääasialliset vastuualueet: nuorisotyö ja koulutyö.

Suomen Lähetysseura, vastaava kummityön yhteyssihteeri

Operatiivinen kokonaisvastuu kummiohjelmasta, kummitoiminnan markkinoinnin suunnittelu sekä tiedottaminen, talousarvion laatiminen

Suomen Lähetysseura, yhteyssihteeri, Nimikko- ja keräysyksikkö

Kummisitoumukset, asiakaspalvelu, kehittäminen, yleinen toimistotyö

Svenska Kyrkan, Strängnäs stift, kesäteologi

Suomenkielinen seurakuntatyö: yleinen seurakuntatyö, liturgin tehtävät, saarnat – ja puheet, Raamattuopetus ja erilaisten teemapäivien toteuttaminen, sielunhoitotyö ja erityisesti kotikäynnit.

Kirkkohallitus/ Ulkoasiain osasto, harjoittelija ja assistentti

Teologisten asiain sihteerin Juhani Forsbergin työmateriaalin läpikäyminen, arkistointi ja järjestäminen, sisällöllistä asiantuntemusta vaativan aineiston systemaattinen luokittelu

Suomen Lähetysseura, assistentti

Toimin nimikko- ja keräystoimintayksikön yhteyspäällikön assistentin ja yleissihteerin tehtävissä. Tehtävät: sopimukset, käännöstyöt, kopiointi ja postitus.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, harjoittelija

Tein opintoihini kuluvan seurakuntaharjoittelun Vanhan kirkon kirkkopiirissä. Harjoittelujaksoon kuului jumalanpalvelusten suunnittelua ja toteutusta sekä tutustumista yleiseen seurakuntatyöhön, pääosin diakonia-, nuoriso-, ja seniorityöhön.

Stockmann/ Akateeminen kirjakauppa, myyjä

Myyjä, asiakaspalvelu

 

KIELITAITO

suomi äidinkieli

ruotsi sujuva (vaihto-oppilasvuodet ja työskentely Ruotsissa)

englanti sujuva (englanninkielinen opiskelumateriaali ja vaihto- oppilasvuodet Ruotsissa)

ranska ja italia perusteet

 

IT-TAIDOT

Hyvät, Apple, PC:n eri ohjelmat, Kotisivujen, Facebookin, Instagramin, Twitterin, Pinterestin jne. päivittäminen, eri sähköpostijärjestelmät, sähköiset kalenterit; Prime, Katrina, Kipa, Populus, sähköiset työalustat; Sharepoint, Doodle. Lisäksi Snoobi (Nettikävijäseuranta) sekä uset some- ja verkostoyhteistyöhön tarvittavat viestintäkanavat ja -ohjelmat kuten WhatsApp (myös nettiversio), MSM, Picsart jne. 

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Kirkon Akateemiset r.y:n valtuuston jäsen 2018-

Helsingin Hiippakuntavaltuuston varajäsen, Helsingin hiippakunta 2016-

Meilahden seurakunnan julistustoiminnan vastuuryhmän jäsen

Satakunnan papit ja lehtorit ry:n jäsen

Pappisliiton varaluottamusmies, Porin seurakuntayhtymä

Lautamies, Helsingin käräjäoikeus 

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvoston varajäsen

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Kehitysyhteistyövaliokunnan tiedottaja