Laura Leverin

© 2017 Nina Mönkkönen +358504633473, all rights reserved
© 2017 Nina Mönkkönen +358504633473, all rights reserved

Nimeni on Laura. Olen palvellut Vantaan Rekolan seurakuntaa yli kymmenen vuoden ajan. Olen omalta osaltani pyrkinyt luomaan seurakuntaa, jossa seurakuntalaiset ovat mukana ja jokaiselle löytyy oma paikka ja tapa elää uskoa todeksi.

Ajattelen, että Jumalalle jokainen ihminen on rakas ja minulle jokainen ihminen on tärkeä. Tämä on teologia, jonka takana seison ja jonka mukaan toimin. Luomakunnan moninaisuudesta tahdon pitää huolta.

Tahdon olla mukana rakentamassa avointa kirkkoa, jossa asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Kirkkoa, joka hyväksyy elämän monimuotoisuuden ja uskaltaa olla kiinni tässä ajassa, vaikka katse on suunnattuna kohti taivasta. Kirkkoa, jossa sanat ja teot kulkevat käsi kädessä. Ajattelen, että vasta tunnustaessaan oman moninainaisuutensa, kirkko voi paremmin heijastella Jumalan kuvaa. Ei Jeesus koskaan toiminut yksin. Hän kokosi ihmiset ympärilleen, mutta ennen sitä hän meni ihmisten luokse ja näin on kirkonkin on tehtävä. Uskaltauduttava menemään ihmisten koteihin, kaduille, kouluihin, Someen, missä ikinä he ovatkin.

Koulutus ja työhistoriaa

Olen koulutukseltani teologian maisteri, mutta olen suorittanut sosiologian opintoja Tukholman yliopistossa, teologian opintoja Uppsalan yliopistossa sekä viestinnän ja johtamisen opintoja Aalto Yliopistossa. Olen myös valmistunut palvelumuotoilijaksi (service designer), joten minulle on luontevaa kuulla toista ja pyrkiä asettumaan hänen asemaansa. Monipuolisen koulutukseni ansiosta kykenen hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja ilmiöitä niiden takana. Palvelumuotoilun lopputyöni tein Apostoliprojektista: seurakuntalaisista ja heidän omavalinnaisesta toiminnastaan mediassa ja paikallisissa tapahtumissa.

Rekolan seurakunnassa olen mukana erilaisten ihmisten elämässä kirkollisten toimitusten, kotikäyntien, koulujen ja päiväkotien sekä palvelutalojen kautta. Olen laittanut itseni likoon myös mediassa ja huomannut, että ihmiset ottavat mielellään minuun yhteyttä juuri sosiaalisen median välityksellä. Olen myös organisoinut ja koordinoinut erilaisia tapahtumia, toiminut vaalipäällikkönä sekä mahdollistanut rippikoulutyön toteutumista ystävyysseurakunnan kanssa.

Pornaisten seurakunnan vt. kirkkoherrana toimiessani johdin seurakuntaa ja osallistuin Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan seurakuntarakenneselvityksiin. Lisäksi tein tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa sekä vastasin seurakunnan tiedotuksesta. Opin nopeasti, että kirkkoherralla on seurakunnassa paljon valtaa mm. puheenjohtajana, päättäjänä, valmistelijana, esittelijänä ja toimeenpanijana. Tätä valtaa tulee jakaa seurakuntalaisille ja tätä kautta mahdollistaa heidän äänensä kuuluminen.

Suuri osa elämästäni kuuluu seurakunnalle, mutta toimin myös Pappisliiton valtuutettuna ja Hiippakuntavaltuuston varajäsenenä. Annan aikaani myös Tuomasmessuyhteisölle sekä Herättäjäyhdistykselle. Vapaa-aikani kuuluu ensisijaisesti perheelleni ja ystävilleni, mutta myös koiralleni sekä siirtolapuutarhaviljelylle.